Spirituality

Det forunderlige liv i selskab med sjælen

Livet er ligesom en bog, der løbende åbenbarer nye afsnit og kapitler, hvor noget begynder og noget slutter. Vi ved sjældent, hvad der venter rundt om hjørnet, hvis vi vidste det, ville livet være ligesom en forudsigelig og kedelig bog. Hvem gider læse en kedelig bog eller være hovedpersonen i den? Men på trods af det, går mennesker til clairvoyante og astrologer for at blive spået i deres fremtid, for at finde ud af, hvad der er i vente.

Photo by Simon Rae on Unsplash

Men vores fremtid er sjældent på forhånd bestemt til punkt og prikke, vi har mulighed for at træffe mange af vores valg, på trods af, at de mere afgørende begivenheder ganske rigtigt kan være bestemt på forhånd. Når noget sker, fordi det skal ske taler vi ofte om skæbne eller karma og også her har vi vores frie vilje til at vælge, hvordan vi vil reagere på begivenhedernes gang.

Meget tyder på, at f.eks. den åndelige opvågning på forhånd er planlagt og bevidst styret fra de åndelige planer ved at sjælen begynder at sende meget mere energi til den inkarnerede del, for at personligheden derved får en større sjælskontakt. Man kan sige, at i denne sammenhæng, er der i mange tilfælde tale om en ret voldsom indre proces, som kan sammenlignes med fødselsveerne, hvor en højere bevidsthed fødes.

Opvågningen bringer netop med sig en højere bevidsthed, hvilket nu gør mennesket mere bevidst om den grundlæggende dualitet mellem sjæl og personlighed. For nu ønsker en del af en selv måske stadigvæk at leve som hidtil, men en anden del ønsker at leve med udgangspunkt i højere dvs. mere åndelige værdier.

Man bliver mere og mere bevidst om, hvilke konsekvenser ens valg har og hvilken karma de akkumulerer, og dermed hvilke fremtidige begivenheder, der kan forventes at finde sted. På den måde bliver det muligt at styre sit eget liv bevidst i en retning, som er mere hensigtmæssig i forhold til f.eks. at opleve mere fred, balance, harmoni, accept og kærlighed. For jo mere bevidste vi er, jo hurtigere afvikles karmaen. Somme tider kan man tale om det som jeg kalder “instant karma”, der afvikles så hurtigt, som det tager en kastet boomerang at vende tilbage, vi sender f.eks. en tanke ud og den vender hurtigt tilbage til os.

Personligheden kan have en naturlig tendens til at ønske at fortsætte med at leve det gamle vante liv, men det er ikke længere muligt, for alting smuldrer. Gamle værdier, overbevisninger, anskuelser og endda menneskelige relationer smuldrer som visne blade. Det gamle må smuldre, der er ikke noget at gøre, sjælens energi fylder personligheden op og livet leves nu mere på de nye præmisser.

Det er forklaringen på, hvorfor flere og flere begynder at tænke mere på dyrevelfærd, miljøet, økologi, bæredygtighed osv., menneskene er begyndt at vågne, i hvertfald de gamle sjæle gør det, for resten lader til stadigvæk at sove en tung tornerosesøvn.

De som vågner kan se på en anden måde end andre, de kan nemlig se, at alting hænger sammen, vi er alle forbundet med hinanden, og når andre væsner lider, føler vi deres smerte. Mere forbindelse til sjælen er ensbetydende med en bedre intuition og mere medfølelse, som begge er åndelige evner udviklet via mange inkarnationer på Jorden, ofte meget smertefulde. Disse evner er vores åndelige power og intensiveres ofte i forbindelse med den åndelige opvågning.

Det menneske som er vågnet formidler mere af den åndelige energi til den fysiske verden og på den måde medvirker til at transformere den, så den kan løfte sig og så at sige blive lettere. For manges vedkommende transformerer ens livsstil sig også, hvor f.eks. veganisme/vegetarisme og økologi får en større betydning, for man bliver som menneske som sagt ekstraordinært medfølende med alt levende og i det hele taget vores planet.

Nu er det ikke længere kun mit personlige ve og vel som er vigtigst, men hele menneskehedens og planetens som helhed. De materielle ting i ens liv er rare at have, men har ikke længere en større værdi for én. Når man ser på tingene fra et højere perspektiv, kan man lettere se, at materien let smuldrer, mens ånden består.

Efter den åndelige opvågning giver man således lettere slip på en livsstil, hvor det udelukkende drejer sig om at stræbe efter tomme materielle værdier, de åndelige værdier får lov til at styre ens liv mere med det resultat, at man tænker og handler mindre egoistisk og mere holistisk.

Den åndelige opvågning er ofte lig med med en transformation af ens liv og dette er forudbestemt og i trit med vores livsplan, når det sker.

Det tager selvfølgelig tid inden selve opvågningsprocessen er nogenlunde gennemført og den nye bevidsthed er blevet integreret, men på et eller andet tidspunkt, når det er sket begynder mennesket at interessere sig for, hvad det kan gøre for andre, og hvor der er behov for at gøre en ekstra indsats.

Hvis man har et job, er det højst sandsynligt, at man allerede der kan udleve behovet for at gøre verden til et bedre sted. Alle situationer i ens liv kan i princippet ses som god mulighed for at gøre noget godt og nyttigt. Det behøver således ikke at være sådan, at man skal påtage sig en uoverkommelig opgave, slet ikke, vi kan gøre små ting i vores dagligdag, som også har betydning og er nyttige.

Alle mennesker har noget, som de kan bidrage med og nogle gange er det noget usynligt som f.eks. det at sende positive tanker og intentioner ud, disse handlinger er meget vigtige i vores verden, for de medvirker til at neutralisere eller direkte opløse de negative tanker og intentioner, som desværre også spredes i denne verden af formørkede sjæle.

Summa summarum, der er brug for alle vågnede og bevidste mennesker i denne tid på vores smukke planet, samt for den indsats man kan gøre som en anonym og ydmyg lysarbejder og verdenstjener, således at denne verden bliver endnu smukkere og alle levende væsner kan leve her i en fredelig koeksistens.

Det var så lidt mere om den åndelige opvågning, som jeg også skrev om i det forrige indlæg og som er meget vigtigt for mange af de mennesker som vågner nu. Jeg sender de bedste positive tanker til alle og pas godt på jer selv.

Love & Light & Joy
Zophia

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »