Spirituality

Bevidst manifestation i trit med sjælen

I de såkaldte spirituelle kredse er det blevet vældig populært at arbejde med loven om tiltrækning og at manifestere bevidst. Det meste af dette sker dog ud fra egoet, idet, der næsten udelukkende tages udgangspunkt i egoets behov. Egoet er imidlertid svært at tilfredsstille, det får som bekendt aldrig nok, dets behov er uudtømmeligt, det vil have mere og mere med det resultat at forbruget i samfundet støt er stigende, hvilket i øvrigt er i trit med den politiske måde at ræsonnere på, da velfærden netop måles efter mængden af forbrug. 

Photo by Saffu on Unsplash.

Mange af vores politikere tror, at vores ve og vel, samt lykke afhænger stærkt af mængden af vores forbrug. Men der findes heldigvis andre måder at tænke og se på, samt måle lykken på end egoets.

I vores land er vi blevet mestre til at manifestere på egoets præmisser i en så høj grad, at vi på samme tid er blevet til et af verdens både rigeste og fattigste lande – et paradoks, kan man roligt sige.

Vi er rigeste målt i forhold til den økonomiske rigdom og fattigste i forhold til den udpinte natur forårsaget af den konventionelle landbrugsdrift. Det er gået så vidt, at vores jord og vand er blevet forurenet med giftige pesticider, vores Moder Jord sprøjtes med ren gift og menneskene spiser efterfølgende afgrøder, der gør dem syge. Det er, hvad egoet kan præstere, når det får lov til det.


At manifestere på denne måde er skadeligt for jorden, vandet, luften og alle levende væsner, det fører ikke til andet end slevdestruktion.

Heldigvis kan vi løfte vores bevidsthed og handle på en helt anden måde, vi kan nemlig manifestere i samarbejdet med et højere niveau end egoets. 

Når vi via vores intention løfter os til sjæls niveauet opdager vi, at her er der andre værdier, som er vigtige og det, som ønskes manifesteret sker altid udfra hensynet til både planeten og alle de levende væsner, der lever her.

Her er der ønsket om bæredygtighed, økologi og en meget mere nænsom og kærlig tilgang til naturen og alt levende. Her vises der nemlig hensyn, fordi her findes der forståelse for, at alting i virkeligheden er forbundet med hinanden.

Når vi forbinder os med vores indre sjælslys og beder sjælen om at vise os vej, er det ikke længere det stigende forbrug, som har største prioritet, det er derimod hensynet til alt det liv, der omgiver os.

Når vi ønsker at manifestere noget i vores liv, er det derfor altid en god idé at undersøge, hvilken del af os, der er på spil her. Er det vores ego? Er det i trit med vores sjæl? Hvorfor ønsker vi egentlig at manifestere den pågældende genstand, eller begivenhed? Er det virkelig det, som jeg som helhed har brug for?

De fleste i vores verdensdel har rimelig let ved at manifestere eller tiltrække fysiske ting, så vores opmærksomhed rettes nu mere mod hvilke konsekvenser vores forbrug skaber for naturen. 


I denne sammenhæng er vi efterhånden blevet mere bevidste og vælger nu at leve som vegetarer eller endda veganere, køber kun økologisk, sorterer vores affald, genbruger alt, som kan genbruges og i det hele taget tænker meget nøje over vores forbrug – vi er kort sagt blevet meget mere bevidste som forbrugere.

Man kan sige, at vores bevidsthed i forhold til forbruget er blevet løftet en hel del og det, som vi også vælger at manifestere afspejles stærkt i vores daglige liv. 

Nu gælder det blot om at fortsætte med at vælge bevidst og samtidigt være et godt forbillede for vores omgivelser, så også andre kan blive inspireret og følge trop, og dermed være medvirkende til at genoprette alle de skader, som det ubevidste forbrug har medført.

Flere og flere vågner heldigvis op og ændrer deres forbrug og dermed, hvad de vælger at manifestere i deres liv. Det er en positiv udvikling, som vi alle kan bidrage til ved vores daglige valg og bevidst manifestation i trit med vores sjæl.

Pointen er nemlig, at når vi manifesterer i samarbejdet med vores sjæl skaber vi et mere varigt ve og vel og lykke både i vores eget liv og på det kollektive plan. 

Lad os derfor altid vælge at lytte til vores sjæls stemme og dens vejledning, som fører til den vej, der er vejen til den smukke og gyldne fremtid for os alle.

Kærlige hilsner

Zophia

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »