Spirituality

Vi træder i karakter som lysarbejdere

Nu når vi langsomt er ved at lande i det nye år, kan vi allerede på dette tidlige tidspunkt ikke undgå at observere, at det nye år tegner til at blive temmelig eksplosivt.

Når en vis præsident, lad os i denne sammenhæng kalde ham Uncle Sam, iværksætter et angreb på en general i Nari (læs navnet bagfra), begynder det hele at buldre ligesom en vulkan, der er på nippet til udbrud.

Vi følger med i medierne med stor spænding, observerer og prøver at forstå, hvad der egentlig foregår. Som tilskuer til et teaterstykke følger vi med fra tilskuernes pladser og afventer det næste træk. Det er nu tydeligt for enhver, at det der foregår på scenen, er iværksat og planlagt, ingenting sker tilfældigt, hver bevægelse har et formål.

Uncle Sams provokerende tiltag har til hensigt at skabe en modreaktion, hvilket allerede er sket, da Nari (læs navnet bagfra) har svaret ved et angreb på militærbaser i Kari (læs navnet bagfra). Det som foregår foran vores øjne er starten på en krig og det er, hvad Uncle Sam ønsker. Endnu en krig, som om denne verden ikke har haft krige nok. De fleste af verdens beboere ønsker blot et stille og fredeligt liv.

Det forrige indlæg handler om positive intentioner og i denne sammenhæng, er det meget vigtigt, at vi netop nu og fremover holder fast i vores positive intentioner. Det er let at blive desillusioneret, når ubehagelige ting sker ude i verden, men det er især under disse begivenheder, at vi kan træde i karakter og som bevidste lysarbejdere holde fast i positive intentioner, for netop at løfte energierne.

Vores egne følelser og tanker må vi også holde nøje øjet med, vi må ikke tillade dem at styrte ned energetisk, for det tjener ingen formål.

Vi ved udmærket godt, hvilken planet vi lever på og indtil denne planet bliver hellig, er der fortsat mulighed for krige. Sådan er spillereglerne i en dualistisk verden, men der vil komme en dag, hvor de vil ophøre og fred på hele Jorden bliver en realitet.

Krige opstår ikke ud af den blå luft, der ligger altid en årsag bag dem. Årsagen er nemlig meget tunge energier, som samler sig og på et tidspunkt akkumuleres i et voldsomt udbrud, ligesom det er tilfældet med vulkaner. Under overfladen er der en voldsom energi, som koger og koger, for at eksplodere på et eller andet tidspunkt og det må ske.

Det område som Uncle Sam angriber, er et område, hvor der har samlet sig meget tung energi og den vil alligevel eksplodere før eller siden, det er uundgåeligt, da tung energi skal udløses og forløses.

Som lysarbejdere bryder vi os ikke om at tale om hverken grusom politik eller tunge energier, vi ønsker kun at beskæftige os med lette og dejlige energier. Vi kan dog ikke undgå at lukke vores øjne for, at tunge energier og mørket eksisterer på Jorden, det er en del af vores erfaring at opleve dem, mens vi er inkarneret her.

Lad os derfor huske på, at når ubehagelige ting sker ude i verden at sende vores medfølende tanker til de mange mennesker, der har brug for dem og forholde os energetisk højt indtunet, det er derfor vi er her.

Man kan sige, at dette år har et stort potentielle i forhold til, at tunge og træge energier kan blive transformeret, og den 4. stråle (harmoni gennem konflikt) er tydeligt på spil her. Dybe konflikter og træge energier får mulighed for at blive forvandlet og det er kun godt, på trods af, at selve processen og måden det sker på, kan blive ubehagelig og smertefuld. På sigt vil konflikt/ubalance blive afløst af harmoni, men som sagt er det nogle gange nødvendigt med voldsomme energetiske udbrud.

Ligeså vel som denne transformative proces foregår lokalt i et fysisk område, sker det også på det kollektive plan. Der er desuden en stor mulighed for, at den også kan finde sted på det personlige plan i år. Lad os derfor ikke holde fast i gamle energier, lad os tillade dem at blive transformeret, så vi kan komme videre.

Livet er ligesom en dans, det er i en konstant bevægelse, og derfor det tjener ingen formål at holde fast i noget, som er udtjent. Forstenede overbevisninger, tomme relationer og alt som hæmmer én skal transformeres, så man bliver lettere og frier på sin rejse her på Jorden.

Jeg sender mange positive tanker og højt vibrerende energier til alle.

Kærlige hilsner?

Zophia

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »