Spirituality

Forbindelsen mellem Kali Yuga og den globale krise, samt om vores fremtid.

I denne usikre tid stiller mange mennesker sig selv mange spørgsmål. Hvorfor bliver menneskeheden ved med at være plaget af den nuværende pandemi? Hvorfor oplever verden i det hele taget til stadighed mange forskelligartede vanskeligheder og svære udfordringer? Og hvor bliver alle disse smukke og gyldne fremtidsvisioner af som New Age bevægelsen ofte taler om?

Når vi søger om at få besvaret vores spørgsmål, kan vi ty til forskellige åndelige kilder i jagten på et svar.

Vi har måske i denne forbindelse hørt om Kali Yuga, men savner en forklaring på, hvad det er. I bogen: “Lys fra Helligdommen – Geoffrey Hodsons okkulte dagbog” får vi en kort forklaring på, hvad det betyder og hvilke implikationer det kan medføre for menneskeheden. Her læser vi følgende;  

Yuga (sanskrit: En verdens alder ). Kali Yuga eller den mørke Yuga er det materielle vendepunkt eller balancepunkt i en serie af syv cyklus’er eller race-epoker, som hver har fire aldre. Ifølge hinduistisk filosofi, som det forklares i Puranaerne, begyndte Kali Yuga i året 3.102 før vor tidsregning ved Sri Krishnas død. Hver Yuga indledes med en epoke der i Puranaerne kaldes Sandhya eller “halvmørke” eller “overgangsperiode, og efterfølges af en anden alder af samme varighed der kaldes Sandhyansa, “en del halvmørke”. Hver af disse svarer til en tiendedel af Yugaen, og Jorden er derfor ifølge dette ældgamle kronologiske system i en tilstand af “en del halvmørke” i Kali Yugaen, den mørke alder eller jernalder. Det er formodentlig de vanskeligheder som den menneskelige race har været underkastet og stadig ligger under for.” (s.465).

Ifølge den ovenstående forklaring befinder menneskeheden sig nu det sted i udviklingsprocessen, som karakteriseres af en formørkning.

I lyset af disse interessante informationer, kan vi måske nu bedre forstå, at vi befinder os i en transformativ og formørket overgangsfase. Derfor er det muligt for ubehagelige begivenheder at finde sted i verden, og at der stadig kan løbe en del vand i åen inden vi her på Jorden kommer til at opleve den gyldne alder som mange venter på.

Den omtalte overgangsperiode fordrer, at noget gammelt og udtjent bliver erstattet af noget nyt og denne transition kan til tider og på forskellige områder være både voldsom og omfattende. Ændringerne kan berøre måden at tænke og handle på. I denne tid kan det forventes, at nye indsigter og erkendelser dukker op og vil kræve omstillinger til nye fremgangsmåder.

Det kan tænkes, at nogle af de mennesker som befinder sig i vigtige nøglepositioner med stor magt og indflydelse kan modsætte sig alt det nye og vil gøre alt, for at holde fast i det gamle, men deres modstand er nytteløs, da det ikke er meningen at der skal holdes fast i gamle forældede holdninger, overbevisninger og handlemåder. Men det nye som vil erstatte det gamle vil komme, de åbensindede og visionære ved det.

Det som menneskeheden kollektivt erfarer via den lange udviklingsrejse svarer til et obligatorisk skoleprogram som alle sjæle, som er tilknyttet Jorden skal komme igennem og Kali Yuga er en del af programmet. Det er en periode, som er ligeså vigtig som andre aldre som vi skal opleve, for at udvikle vigtige kvaliteter såsom; medfølelse, skelneevne, intuition og åndelig styrke.

Og når man har nået bunden og erfaret Kali Yuga alderen, så er der kun en vej og det er vejen op.

Under opstigningen (ascension) tilbage mod Krita Yuga (den gyldne alder), bliver tilværelsen for menneskeheden gradvis lettere og lysere, men det tager lang tid, ligesom det har været tilfældet med nedstigningen (descension) ned til den nuværende Kali Yuga.

Blot et enkelt tilbageblik på forskellige historiske begivenheder, samt hurtigt blik på verdens nuværende tilstand, vidner om, at Kali Yuga med dens mørke stadig er en realitet og ikke kan benægtes.

Det er også tilstrækkeligt at læse et kort udpluk af dagens nyheder, for at det bliver tydeligt for enhver, at mørket har fat i menneskeheden. Mørket kanaliseres via formørkede mennesker og materialiserer sig via deres gerninger, hvilket kan føre til krige, undertrykkelse, uretfærdighed og andre ubehagelige ting.

Især de som har stor magt, må passe ekstra på, for de har mulighed for at påvirke mange mennesker via deres beslutninger og adfærd. Lader disse mennesker sig manipulere af mørket, kan de blive til dets ubevidste agenter, der spreder endnu mere mørke i denne verden. I Kali Yuga alderen har menneskeheden mulighed for at udleve de mest egostiske sider og karakterbrister den rummer og det sker også for manges vedkommende.

Højtplacerede politikere, store erhvervsledere, autoriteter, men også religiøse og spirituelle ledere er et yndet mål for mørkets agenter, der ønsker at påvirke dem til at promovere deres formørkede agenda ud til mange mennesker.

Alle kan i princippet blive formørket, og derfor må alle være på vagt, men de som især har stor magt og indflydelse, må passe ekstra godt på, så de ikke kommer på afveje, hvilket er svært, men muligt.

Vi lever således i en overgangsperiode, hvor det også er tydeligt, at et gennemsnitsmenneske har ringe eller ingen interesse for hverken religiøse eller spirituelle anliggender. Den største interesse for store dele af Jordens befolkning er sådan set pengene. Målet for mange er nemlig at skaffe sig så mange penge så hurtigt som muligt. 

I vesten forventes borgerne endda at stifte gæld og optage forbrugslån, hvilket fører til, at de bliver nødt til at bruge en stor del af deres liv på at tjene penge, for at afdrage på lånene, og har dermed ikke tid til at udvikle sig åndeligt. Den form for materialistisk livsstil fører til, at mange løber som en hamster i et hjul uden at nå nogen vegne og i virkeligheden ikke udvikler sig åndeligt. 

Når mennesket ikke udvikler sig åndeligt, fordi det har viklet sig stærkt ind i materialismen, inkarnerer det oftere, så vi i dag har en situation, hvor sjælene igen inkarnerer hurtigt efter den forrige inkarnation. Jo dybere en person er viklet ind i materialismen, jo mere afkortes intervallet mellem inkarnationerne.

Det svarer igen til en situation af at være fanget i det karmiske hjul, som drejer hurtigere og hurtigere, mens udbyttet af hver inkarnation set fra sjælens synspunkt bliver ringere og ringere, da de kvaliteter som sjælen er interesseret i at blive udviklet under inkarnationen ikke udvikles.

Der er således tale om en ond cirkel, da mennesket også burde fokusere på sjælen og det åndelige liv og ikke kun det forgængelige jordiske gods. Mennesket er et åndeligt væsen og dets kødelige dragt, som det er iført under hver inkarnation er kun til kortvarig brug og det er ikke meningen, at vi udelukkende skal identificere os med den og dens behov på bekostning af vores sande åndelige identitet.

Den nuværende krise som menneskeheden befinder sig i, kunne muligvis afskaffes hurtigere, hvis blot det stærke materialistiske drive kunne mindskes og give bare lidt mere plads til en spirituel higen. Desværre lader det ikke til, at særligt mange er interesseret i denne løsning. Menneskeheden vælger materialismen, og derfor lider den på grund af sine valg.

På trods af, at vi kollektivt befinder os i en formørket tid, er det ikke ensbetydende med, at vi som individer skal være formørkede, vi kan altid vælge an anden vej end majoritetens. Mens majoriteten fokuserer udelukkende på alt det materialistiske og forsøger at finde materialistiske løsninger, kan vi altid vælge mere åndelige løsninger og fokusere på vores sjæl og på at få en bedre forbindelse med den.

Bedre forbindelse til sjælen betyder, at vi bliver vejledt indefra via intuitionens stemme, da det er den stemme som burde være vores vigtigste vejviser og guide. Alle de eksperter, specialister og kloge hoveder som der er mange af i vores verden ved ikke, hvad der er bedst for os. Ved at lytte til dem bliver vi ofte mere forvirret, især fordi de ofte modsiger hinanden, hvilket gør usikre situationer endnu mere vanskelige at gennemskue.

Når vi identificerer os mere med sjælen end det jordiske gods, vælger vi automatisk lyset frem for mørket. Vi må huske på, at vi altid har et valg og ikke behøver at sidde dybt forankret i illusionen som majoriteten gør det på nuværende tidspunkt. Vi har lov til at følge vores indre sandhed og vælge lyset i en formørket tid.

Jeg håber, at dette indlæg har kastet bare lidt lys på den dybere årsag til den globale krise som menneskeheden nu befinder sig i og som højst sandsynligt kommer til at vare længe endnu.

Hvad angår vira, så er det med dem ligesom med alt muligt andet dvs. de dukker op, for at forsvinde igen på et tidspunkt – det har vi allerede set i vores historie. Hvorvidt man bliver ramt af en virus, afhænger af ens individuelle karma.

Åndelige mennesker skaber ligesom andre karma, og kan derfor både blive syge, komme ud for ulykker osv. Det gælder derfor om at handle med omtanke, vare sine ord og altid gøre sit bedste for at være et godt menneske eller kort sagt stræbe efter en høj integritet i sit liv, for at ikke skabe “dårlig” karma.

Kriserne opstår og forsvinder efter nogen tid. Vores planet, solsystem og galakse er underlagt forskellige større og mindre cyklusser, som vi ikke har nogen indflydelse på, de kommer af sig selv og afsluttes også af sig selv. Sådan er det også med Kali Yuga alderen, der vil komme et tidspunkt, hvor den afsluttes og vi kommer ikke til at savne den, på trods af, at den har udviklet os mere åndeligt end en anden af verdens aldre.

Menneskeheden har stadigvæk meget at lære endnu, men der skal også være tid til at tilegne sig alt det, som står på programmet i den skole som hedder Jorden. På et eller andet tidspunkt kommer den dag, hvor vi får lov til at opleve den gyldne alder. Måske bliver det først i en fjern inkarnation, men det gør sådan set heller ikke noget. Indtil da må vi som altid få det bedste ud af vores tid her, være stærke i ånden og tro stærkt på, at vi nok skal klare alle de udfordringer, som bliver præsenteret for os.

Kærlige hilsner til alle.

Love & Light

Zophia

Læs også: “Livet er kunsten at vælge – hvad gør dig lykkelig?”

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »