Motivation

Når sjælen kommunikerer via intuition

Det er solskinsvejr, jeg slentrer på stranden og beundrer den skønhed som omgiver mig der. Den blå himmel, solen og havets friske brise favner mig blidt, jeg åbner alle mine sanser og lader op. Inde i mig foregår der en indre monolog, jeg taler med mig selv, der er noget som jeg har spekuleret over i en længere periode nu. En uafsluttet sag stjæler min opmærksomhed og energi.

Følgende budskab stammer fra Reklamelink: “NATURE’S WHISPERS, Oracle Cards”“You just seem to have a knack for knowing what’s going to work. Your creative process is unique to you. You just get started, and magic happens. You have a lot of endurance, and you’re a hard worker. Once you get focused on a project, you don’t stop. You are a trendsetter, and you seem to understand what people love. You are very forward thinking. You are being reminded that you have your own inner voice guiding you – always. Tap into your wisdom and allow yourself this higher perspective.”

På trods af, at jeg plejer at få de såkaldte “aha” oplevelser mens jeg slentrer på stranden, sker der ikke noget. På vejen hjem er jeg fortsat lige så uafklaret om hvordan jeg skal takle en bestemt sag, som jeg har været det før.

På selve dagen, hvor jeg skal mødes med en person for at drøfte, hvordan vi skal gribe den pågældende sag an, ved jeg stadigvæk ikke helt, hvad der vil være bedst at gøre. Men lige inden selve mødet sker der noget, jeg modtager et meget klart og tydeligt indre budskab i form af det som man kan kalde for intuition eller vished og ved nu, hvordan den uafklarede sag skal gribes an.

Denne indre intuition eller vished kommer til mig i et splitsekund og det føles som om den kommer oppe fra dvs. via kronechakraet som befinder sig lidt over mit hovedet. Med denne vished følger også en meget behagelig blid fornemmelse som bedst han beskrives som en slags kærlig varme, men det er meget svært at beskrive det med ord, især fordi det sker på et meget kort øjeblik. Jeg er dog bevidst om, at denne intuition eller vished kommer fra sjælen og samtidig undres over, hvor klart og tydeligt jeg opfatter den.

Min intention i den pågældende sag er at vælge den bedste løsning, når jeg skal drøfte denne sag med den anden person, især fordi den vedrører en tredje part, som ikke har overholdt sin aftale. Jeg ønsker at give den tredje part en chance til og høre vedkommendes udlægning af sagen, det synes jeg er mest assertivt at gøre. Det er vigtigt for mig at følge mine værdier og blandt dem er der harmoni, balance og fred.

Af min erfaring ved jeg, at når jeg følger mine værdier handler jeg i overensstemmelse med min sjæl og på den måde også bringer disse kvaliteter til mine omgivelser. Løbende træner jeg mig selv i at bringe det indre ud til det ydre, det er vigtigt for mig, at min personlige integritet holdes på et vist niveau. Det er dog ikke altid let, men muligt, hvis man anstrenger sig lidt vel at mærke og gør sit bedste for at leve bevidst og påtage sig ansvaret for sit liv.

Måske lyder det lidt højtflyvende, men ikke desto mindre, er det, hvad der foregår i mit liv, og derfor når mit møde er overstået stiller jeg mig selv et spørgsmål. Det som er interessant for mig at vide i denne omgang er, hvorfor fik jeg den indre vished først lige før mit møde, hvorfor så sent?

Dårligt nok før jeg når at stille mig selv det spørgsmål, kender jeg allerede svaret. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis jeg fik at vide meget tidligere, hvad der var den bedste løsning af sagen, ville jeg nok gå i gang med at overanalysere og vælge alligevel en anden løsning, som var knap så hensigtsmæssig. Derfor kom løsningen via intuitionen til mig lige inden selve mødet, så der var ikke tid til spekulationer, analyser og den slags.

At modtage klare informationer direkte fra sjælen kræver selvfølgelig en åbenhed af den kanal som personligheden og sjælen er forbundet med. Denne kanal er en slags tråd og kaldes af nogle for bevidsthedstråden og jo mere den er åben, jo lettere forløber kommunikationen.

You are being reminded that you have your own inner voice guiding you – always.

På nuværende tidspunkt i den udviklingsfase som en del mennesker befinder sig i, er denne kanal allerede åben i en sådan grad, at sjælen nu har mulighed for at kommunikere direkte med sin inkarnerede personlighed, hvilket jo er en fantastisk ting og svarer til at have en indre vejviser. Kommer der svar på vores spørgsmål fra sjælen, er det hensigtsmæssigt at lytte og følge dem, så man forbliver på den vej, der er den bedste for én selv mhp. ens udvikling, samt hensigten med den nuværende inkarnation.

Det var så lidt om den intuitive kommunikation med sjælen, måske har du haft lignende oplevelser, som du er bevidst om og måske har du endnu ikke lagt mærke til, at noget lignende også foregår i dit liv. Under alle omstændigheder ønsker jeg dig og alle at blive opmærksom på, at vi som mennesker er multidimensionelle væsner, der har mulighed for at kommunikere med vores sjæl, og dermed får vejledning fra en højere kilde, der har et meget bredere overblik og perspektiv over vores liv end vi som personer har.

Kærlige hilsner
Zophia

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »