Spirituality

Positive intentioner for 2020

Der er allerede blevet lavet mange forudsigelser vedrørende 2020 og enhver som laver dem har sine egne bud på, hvordan året bliver. Uafhængigt af, hvem, der forudsiger hvad, har vi altid indflydelse på vores fremtid og vores intentioner er meget vigtige i det henseende. At forudsige fremtiden er ofte ligesom en vejrudsigt, som nogle gange går i opfyldelse og andre gange rammer ved siden af. Som lysarbejdere har vi dog altid mulighed for at ytre intentioner, som resonerer mest muligt med den guddommelige kærlighed og på den måde være medvirkende til at skabe en mere positiv fremtid. Lad os derfor i fællesskab ytre positive intentioner for det nye år, som er i godhedens og det guddommelige lys tjeneste.

Lad vores hjertes flamme brænde endnu stærkere og udstrømme uafbrudt kærlighed for alle væsner på denne planet i det nye år. Lad hjertens flamme brænde mest der, hvor der er brug for det. Lad så mange som muligt se vores lys og begynde at huske, at de også stammer fra det guddommelige lys. 

Lad hver eneste celle på kloden blive opfyldt af lys og kærlighed og komme i en tættere forbindelse med vores kærlige Gud Fader/Moder. Og når menneskene begynder at huske, lad dem vælge kærlighedens, lysets og fredens vej fremover. Lad så mange som muligt begynde at vågne op og mindes, at de i virkeligheden er sjæle på en rejse og alt det, som de oplever her er en del af den guddommelige plan. 

Lad flest muligt indse, at vi er forbundet med hinanden, idet hver eneste af os er Guds barn, som elskes meget højt og ubetinget. Set fra de højere åndelige planer er vi en stor familie, men har glemt det for en længere eller kortere tid. Det som forbinder os er kærligheden i vores hjerter, den er også den bro, som fører direkte til vores Fader/Moder Gud. Hver eneste person er som en celle, der pulserer med en vis frekvens og lad denne frekvens være kærlighedens frekvens.

Lad kærlighedens sprog være det sprog, som udbredes til alle kroge i denne verden, lad det være det sprog som tales allevegne af alle. Kærlighedens sprog ytres nogle gange som et smil til en fremmede person på gaden, en hjælpende hånd til naboen eller blot et venligt ord til kassedamen. Kærlighedens sprog er universelt, det kræver ingen særlig uddannelse at skulle tilegne sig det, det eneste som man skal gøre, er, at åbne sit hjerte.

Vi er guddommelige kanaler som Guds kærlighed kan manifestere sig igennem. Når vi har medfølelse med andre og os selv, er det et godt tegn på, at kanalen er åben og fungerer efter hensigten. 

Lad vores tanker være positive, optimistiske og kærlige og på den måde medvirke til at give et løft til energierne på kloden. Lad os bede Gud om at favne os og hele kloden i sit kærlige favn, således, at alle opfyldes af tro, håb, fred og kærlighed. Lad Jorden lyse og menneskene leve og samarbejde i fredelig sameksistens som ægte søstre og brødre. 

Lad os altid følge vore hjerter, handle med positive intentioner og være villige til at tilgive os selv og andre. Lad alle regnbuens smukke farver sprede skønhed, positive vibrationer og glæde til alle de sjæle, der trænger til opmuntring i deres liv. Lad lyset og kærligheden spredes nu og for altid. Lad godheden får en varig bolig på vores smukke planet og lad alle leve i overflod og tryghed. Lad vores positive intentioner manifestere sig til gode for både Moder Jord, menneskene og alle levende væsner.

Kærlige hilsner

Zophia

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »