Motivation,  Spirituality

Samfundssind, åbent hjerte og rene hænder

På meget kort tid er vores verden blevet forvandlet, vi holder nu pænt afstand, desinficerer vores hænder og udviser samfundssind. For kun nogle måneder siden, har ingen overhovedet drømt om, at en virus kunne skabe så omfattende forandringer, ikke kun i vores samfund, men også på det globale plan. 

Det lader dog til, at vi er begyndt at vænne os til den nye virkelighed og det første chok har allerede lagt sig. Som menneskehed er vi heldigvis udrustet med den fabelagtige evne til at være fleksible, når situationen kræver det og tilpasse os nye omstændigheder forholdsvis hurtigt. 

Det ligger i vores cellehukommelse, at der kan ske noget uventet, og når det sker, omstiller vi os forholdsvis hurtigt og handler fornuftigt, på trods af, at vi måske inderst inde ikke har lyst til det og det endda føles ubehageligt i begyndelsen.

I planetens lange historie har der også været utallige perioder med epidemier, pandemier, krige, naturkatastrofer og andre voldsomme begivenheder, men på trods af det, har menneskeheden som helhed klaret sig og det gør den også denne gang.

Vi tror selvfølgelig på, at det hele nok skal gå, hvis vi fortsætter med at gøre det, som er det rigtige i denne situation og det er en god og positiv tilgang til sagen. Det lader dog til, at vi skal lære at leve med denne virus ligesom vi har gjort det med den virus som forårsager influenza eller for den sags skyld andre lignende vira – det er i hvert fald, hvad eksperterne forudser, men alt kan ændre sig hurtigt.  

Uanset, hvad der end sker, er det altid vores forpligtelse at holde gejsten oppe og fokusere på det gode og aldrig fortvivle over nye udfordringer som hele tiden dukker op. Udfordringerne kommer til os om vi bryder os om det eller ej og faktisk hjælper de os med at fremme vores udvikling. Vi udvikler os nemlig hurtigere, når vi møder en eller anden udfordring, som skal løses, for derved bliver vi nødt til at tænke og handle kreativt og ofte på en anden måde end hidtil. 

I disse tider kan vi netop observere, at pandemien fordrer nye måder og løsninger på de udfordringer, der er forbundet med den. Det som fungerede før, fungerer ikke længere, der skal tænkes nye tanker og det bliver der også gjort. Kreativitet, fleksibilitet og samfundssind hænger nøje sammen i disse tider. 

Annonce

Mange har sikkert reflekteret over den mulighed om hvorvidt den nuværende pandemi kan tilskrives karma.

Dertil skal det siges, at ifølge åndsvidenskaben forstås karmaloven som loven om årsag og virkning og der skelnes mellem individuel, familie/gruppe, national og kollektiv karma. 

Ifølge kristendommen har vi også noget som svarer til karma, idet vi læser i biblen Paulus ord om, at “Hvad et menneske sår, skal det også høste”, og derfor kan vi på baggrund af ovenstående forstå, at ingenting sker tilfældigt, når noget hænder enten på det individuelle eller kollektive plan. 

Menneskeheden har således evnen til at skabe både gode og dårlige gerninger og begge akkumulerer i lyset af det ovenstående konsekvenser, hvad enten det er på det individuelle eller kollektive plan. 

I dette specifikke tilfælde, hvor virussen har spredt sig til det meste af verden, kan der derfor højst sandsynligt være tale om den kollektive karma, der er på spil nu. Men hvorvidt et individ bliver ramt af virussen og udvikler alvorlig sygdom, er et spørgsmål om den individuelle karma. Derfor er der nogle mennesker, som kan blive hårdt ramt af den, mens andre slipper helt fri. 

Åndsvidenskaben fortæller os, at hvis det ikke er et menneskes karma, bliver det ikke ramt af sygdom. Det lader til, at danskerne generelt bliver skånet i forhold til antallet af hårdt ramte af virussen, i hvert fald i denne omgang. 

Under alle omstændigheder kan det observeres, at hele samfundet alligevel påvirkes af den kollektive karma, da alt som bekendt er forbundet med hinanden. De fleste har allerede på den ene eller anden måde mærket pandemiens konsekvenser i sit eget liv på nuværende tidspunkt. Det er heller aldrig rart at skulle leve i usikre tider under en pandemi som nu og endda med udsigten til en global økonomisk lavkonjunktur.

Annonce

Det kan som sagt siges, at det er højst sandsynligt, at vi har med karmisk afvikling at gøre, når menneskeheden bliver kollektivt berørt af en pandemi og det burde sådan set ikke undre nogen, at den kollektive karma kan udløses på den måde. Vi kan også tydeligt se, at nogle lande er blevet voldsommere ramt end andre og årsagen til det kan sikkert findes i nationers kollektive gerninger i fortiden, som nu bliver afviklet i form af karmiske konsekvenser.

Generelt set lever vi på nuværende tidspunkt i ret interessante tider, der utvivlsomt vil gå over i historien som den transformative periode. Og måske er pandemien en del af en slags karmisk udrensning, som netop er nødvendig, for at en bedre fremtid kan blive skabt – det vil tiden vise.

Det er vigtigt, at alle i denne sammenhæng afsætter lidt tid til at observere deres tanker og reaktioner på alt det, som sker i disse tider, for at blive mere bevidst om, hvad man selv rummer, og hvad der trænger til at blive transformeret individuelt.

Sensitive mennesker kan ikke undgå at føle forskellige energier og menneskeheden har i forbindelse med pandemien udløst enorme mængder af frygt og angst. Der er ikke noget usædvanligt i, at mennesker bærer på den slags lavt vibrerende energier, især fordi livet som et fysisk væsen på Jorden ofte er vanskeligt og nogle gange overtager man også ubevidst familiens og omgivelsernes negative energi. 

De som er lysarbejdere, kan være tilknyttet på de indre planer det arbejde, som netop har til hensigt at transformere lavt vibrerende energier, såsom frygt og angst, hvilket der er virkelig brug for. At arbejde for Gud/Sollogos og kunne hjælpe med at gøre planeten til et bedre sted er en stor ære og vi siger tak, for at vi har den mulighed.

Der er også brug for masser af tro, håb og kærlighed som altid, samt at der blive bedt for planeten og hele menneskehed, så lad os også gør en indsats på det område hver eneste dag.

Lad os derfor kultivere den indre ro og sende optimistiske energier ud, for at hjælpe Jorden og menneskeheden i denne vanskelige transformative periode.

De bedste hilsner

Zophia

Annonce

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »