Spirituality,  Theosophy

Krisetider – det bedste tidspunkt til endeligt at vågne op af illusoriske forestillinger

Vores verden kreeres af idéer, tanker, forestillinger, ord og handlinger. Alt i vores omgivelser er først opstået som en idé, for siden hen at blive til noget mere end blot en flygtig forestilling. Nogen fik en gang den idé at bygge et hus, andre blev inspireret og begyndte at efterligne det. En idé kan udvikles til både konkrete ting, men også magtfulde politiske ideologier og endda store religioner, der kan få mange millioner følgere. Mange følgere giver stor magt til den eller de fulgte.

Kreative ideologer, der har gode overtalelsesevner og ordet i deres magt kan i princippet bilde den brede befolkning, hvad som helst ind, især når deres ideologi tilbyder tillokkende, men ofte også utopiske fordele, men vær på vagt, for en ideologi kan forblænde, når den sluges råt.

For den naive og religiøse person bliver en lovning om f.eks. frelse hurtigt til en uimodståelig madding.

For den syge er udsigten til mirakuløs medicin, vaccine eller healing, noget han vil efterspørge uden at sætte spørgsmåltegn ved, tvang er ikke nødvendig, da han selv vil stille sig op i køen for at få det, når han er blevet indoktrineret effektivt.

Den spirituelt søgende kan eksempelvis have et stort ønske om at møde en mester, indviet eller åndelig lærer, for han tror, at dette møde vil bekræfte ham i, at han selv er speciel og måske udvalgt til en særlig mission. Han er derfor modtagelig og åben for kontakt med nogen, som udgiver sig for at være spirituelt højtudviklet, men er det i virkeligheden slet ikke. Den spirituelt søgende er endda klar til at støtte “spirituelle” organisationer og deltage i deres mere eller mindre ligegyldige tilbud, hvor der i bund og grund sælges indpakkede illusioner.

At være opslugt af den blinde tro og falde for “åndelige” fiduser, kan få drastiske konsekvenser for én i sidste ende. Giv ideologien din tillid, din stemme eller bare en lille bitte del af din fingernegl og den skal nok sørge for at snuppe resten af dig uden at spørge om lov, for dens største mål er at kontrollere dig hundrede procent, dens sult efter magt og indflydelse er ubegrænset.

I de fleste tilfælde er der sådan set tale om udbud og efterspørgsel, der styrer den menneskelige adfærd og en dygtig ideolog er også i stand til at skabe efterspørgsel efter sin ideologi, når blot han er kreativ nok til at argumentere for dens fordele og er vedholdende i sin kampagne. Jo flere fordele han kan udtænke og markedsføre, jo bedre vil hans ideologi sælge.

Med en flot indpakket ideologi kan der hurtigt garanteres et godt salg, også når produktet er sandslotte, luftkasteller, illusioner og løfter, der aldrig bliver indfriet. Den naive og ukritiske forbruger ønsker at forbruge, han siger: “Sælg mig din ideologi, lov mig et eller andet, jeg køber det gerne uden større eftertanke og ubeset, for jeg kan aldrig blive helt fyldt op af illusioner og tomme løfter, der er altid plads til flere, så længe de lover mig gyldne fremtidsvisioner.” “Godt” siger ideologien, “jeg giver dig, hvad du ønsker og tager til gengæld din frihed fra dig, du er alligevel ikke i stand til at sætte pris på den.”

Sommetider bruger ideologen frygt som et stærkt middel til at skaffe sig flere tilhængere, for når f.eks. den naive kristen er bange for helvede, er det let at manipulere med ham ved at sælge ham troen på frelsen og en god plads i himlen som bonus. Når en person er bange, er han let at manipulere med og sådan noget som en tilpas mængde af negative nyheder i medierne kan bruges som et virkningsfuldt manipulationsredskab og decideret hjernevask, men ikke alle er klar over det. 

Buddhisterne vælger en anden taktik, de lokker derimod med positive visioner om Nirvana, hvem kunne ikke tænke sig at opleve det? Socialisterne og kommunisterne sælger deres følgere en utopi om en verden, hvor alle er lige, mens et fåtal af dem som sidder på toppen og styrer det hele med en hård hånd selvfølgelig er mere lige end andre – for der skal jo være nogen til at styre det hele og skumme fløden på bekostning af andre. Alle som repræsenterer en eller anden ideologi har en agenda, vi lever i en verden fuld af agendaer.

Det ligger således i enhver ideologis interesse at få flest muligt tilhængere på kortest tid, således, at der er flere til at sprede den pågældende ideologi og styrke dens position i verden. Jo flere tilhængere en ideologi kan tiltrække, jo mere magt får dens skabere. Man kan sige, at populære ideologier uafhængigt om de er religiøse, politiske, spirituelle, filosofiske eller andre, spreder sig som smitsomme sygdomme og det skyldes det faktum, at de fleste ikke gør sig umage at verificere dem.

Reklame

Det at verificere en ideologi ved at stille kritiske spørgsmål ved den, er åbenbart svært, da illusioner nemlig sælger bedre end sandheden og mange ideologier baserer faktisk på illusioner, fantasier, myter og ikke verificerbare påstande. Ved at granske bevægegrunden bag en ideologi, har vi mulighed for at komme lidt tættere på sandheden og finde ud af, hvorfor nogen ønsker, at vi “køber” deres forestillinger. 

Et godt eksempel i denne sammenhæng er den moderne teosofiske bevægelse med dens motto, der siger: “Der findes ikke noget højere end sandheden”, men på trods af det fine motto tilbydes der heller ikke her sandheden, men derimod en ideologi som er stærk manipulerende i forhold til de såkaldte mestre.

Hvis man gør sig den umage at granske forskellige kilder, der beskæftiger sig med stifteren af den teosofiske forening, nemlig den russiskfødte og kontroversielle Helena P. Blavatsky (HPB 1831-1891), bliver det ret hurtigt klart og tydeligt, at hun ikke holdt sig til sandheden, idet der er mange beviser, som tyder stærkt på, at hun opfandt nogle mestre, for at give status og omtale til sin nystiftede teosofiske forening. HPB skabte nemlig en ideologi med fiktive mestre i centrum.

Blavatskys fiktive mestre Kuthumi (K.H.) og  Morya (M.), er ikke andet end hendes fantasifostre ligesom andre mestre, der promoveres og tilbedes af new age bevægelsen i vore tider. HPB havde endda placeret disse fiktive mestres tilholdssted til Tibet, men ingen har nogensinde hverken set dem eller hørt om dem der, og det er selvfølgelig af gode grunde, for det er ikke muligt for sandfærdige mennesker at have kendskab til nogen, som aldrig har eksisteret. 

Damodar K. Mavalankar (1857-1885) var en ung inder og teosof siden 1879, som troede blindt på Blavatskys påstande om hendes kontakt med mestrene. Damodar besluttede sig derfor for at tage til Tibet for at møde mesteren Kuthumi og det gjorde han så i 1885. Damodar lykkedes ifølge teosofiske kilder at nå frem til Tibet og mestrenes bolig, men i virkeligheden skete der det, at hans krop var blevet fundet livløst og forfrossent i Tibet. Illusionens vej førte den unge og naive Damodar på afveje. Hans naivitet og dårlige skelneevne til at kunne gennemskue den manipulerende HPB, resulterede i fatale følger for hans liv. 

HPB formåede desuden at skrive breve fra disse ikke eksisterende mestre og disse breve er blevet udgivet i bogen “The Mahatma Letters to A. P. Sinnett from The Mahatmas M. & K.H.”.  Ikke et eneste af disse breve har nogensinde set skyggen af en mester, og når man læser dem, kan man ikke være i tvivl om, at de fleste er skrevet af HPB. Som den snedige, manipulerende, udspekulerede og fantasifulde opfinder af disse mestre plantede hun således idéer i andres hoveder via sine forskellige manipulationer og på den måde videregav den forestilling, at man kan have kontakt til mestre. Denne idé er siden hen blevet flittigt brugt af alle som påstår at have kontakt med både hendes og andre diverse fiktive mestre, i dag omtales de ofte som opstegne mestre, hvilket er en kæmpe illusion. 

Siden HPBs bortgang er mange desværre gået i hendes fodspor, forskellige “åndelige” foreninger og organisationer har set dagens lys og har formidlet via deres “åndelige” lærer masser af ligegyldig viden. Internettet bugner af budskaber fra fiktive mestre, opstegne mestre, ærkeengle og engle og misvejleder naive mennesker. Det er en uønskelig udvikling, men også udtryk for manglende sund fornuft og integritet hos de personer, der beskæftiger sig med den slags useriøst pjat, for det kan ikke opfattes som andet.

Det er dybt useriøst og uansvarligt at videreformidle kanaliserede budskaber fra mestre, ærkeengle osv., når disse budskaber i virkeligheden i bedste fald stammer fra ens underbevidsthed eller fantasier og i værste fald fra nogle drilske afdøde fra det astrale plan, der simpelthen bedrager én og udgiver sig for nogen, de ikke er.

HPB skabte på en måde en ideologi og faktisk også kult, hvor fiktive mestre tilbedes. Hendes ideologi blev taget ukritisk op af både teosoffer, neo-teosoffer, pseudo teosoffer, new age tilhængere og andre med samme gode fantasi og ofte også ubevidst eller bevidst hang til manipulation. Den kontroversielle HPB fremstår for mange stadig som åndelig autoritet, på trods af hendes mange manipulationer.

Vi må huske på, at HPB som moderen til den moderne teosofiske bevægelse, også har inspireret til new age og dens mange forgreninger, på trods af, at hun i dag måske ikke forbindes med dem. Dermed ikke sagt, at alt den anden viden vedrørende åndelige emner, som hun formidlede er falsk, men den skal virkelig tages med et gran salt og verificeres. 

HPBs mange påfund sætter hendes minde i et ikke særlig flatterende lys, for det forventes nemlig af en åndelig lærer at være sandfærdig, gør det ikke? Det er tvivlsomt om der i det hele taget findes sande åndelige lærer i Vesten, i så fald finder vi dem ikke blandt dem, der formidler kanaliserede og udokumenterede budskaber, påstande, fantasier, fantasmagorier, indbildninger, hallucinationer og alt muligt andet vrøvl, som ikke er værd at beskæftigede sig med. Det er en ilde hørt sandhed, men det ret populære spirituelle område er en gråzone, hvor det er meget let at blive forblændet og ført bag lyset af pengetørstige manipulatorer, der tilbyder værdiløs, pseudo åndelig viden.

Reklame

Ægte åndelighed er ikke til salg, ægte åndelighed har alle gratis adgang til, for ånden er i os alle. Rigtige venner kan ej købes for penge og det kan den ægte åndelighed heller ikke. Ægte åndelighed kan praktiseres i vores daglige færden ved at være sandfærdige, empatiske, humanistiske, hjælpsomme osv. over for andre og ikke ved at deltage i ligegyldige “åndelige” kurser, workshops og lignende og fylde os med masser af sludder. Ønsker vi at holde os til sandheden, er det ikke tilrådeligt at lade sig friste til at deltage eller støtte foretagender, der lever af at sprede åndelige illusioner. Ægte åndelighed kan hverken købes eller sælges og det kan ikke understreges alt for mange gange.

Det ægte daglige liv er den bedste åndelige lærer for os og det er der, vi lærer mest og udvikler os i mødet med andre som fungerer som spejle for os. At være afhængig af en ideologi og lytte snart til den ene og snart til den anden åndelig autoritet, er ofte spild af god tid og viser, at den pågældende person højst sandsynligt er emotionelt umoden, siden vedkommende har behov for en figur, der fungerer som moder eller fader for ham. Som voksen må vi være vores egen vigtigste autoritet, der er en tid til at være barn og der kommer et tidspunkt, hvor navlestrengen skal klippes over.

Det lyder helt utroligt, at nogen kan finde på at sælge kanaliserede budskaber, lave akasha læsninger og healinger og andet pjat, men der findes desværre mennesker, der vil gøre hvad som helst, for at promovere deres forkvaklede idéer og tjene penge på dem.

Den dag i dag, er der mange i new age kredse som påstår at have kontakt med HPBs mestre og formidler budskaber fra dem, på trods af, at disse mestre aldrig har eksisteret. Der findes også nogen som portrætterer disse aldrig eksisterende mestre og endda ærkeengle som aldrig kommunikerer med kødelige mennesker – så dybt kan man altså synke ned i illusionen og selvbedraget, miste den sunde fornuft og også føre andre bag lyset.

Meget tyder på, at HPB har haft nogle mentorer i Indien, men hun kom aldrig i nærheden af en ægte Mahatma (mester), det er helt utænkeligt, at denne kontroversielle kvinde skulle have den slags forbindelser eller for den sags skyld en anden vesterlænding. Forestillingen om vesterlændinge som disciple (elever) hos ægte Mahatmaer er utænkeligt. Hvis nogen påstår, at de er det eller, at de er blevet indviet, er det udtryk for, at de har mistet forstanden. 

Som der er blevet antydet her, kan konsekvensen af at ukritisk adoptere en ideologi være den, at man simpelthen bliver ført bag lyset, manipuleret med og snydt til at overtage andres fantasier og illusioner som sandheder. Den “spirituelle” litteratur bugner af falske informationer, der slet ikke har nogen bund i virkeligheden, den består af fantasier, der som sagt ofte bliver kanaliseret fra fiktive mestre, ærkeengle, engle og andre væsner. Det er en fælde som mange falder i. 

Både religiøse og åndelige ideologier består i hovedparten af udokumenterede påstande og deres tilhængere må heller ikke stille kritiske spørgsmålstegn ved deres lærere, hellige skrifter og lignende, da det opfattes som direkte krænkelse af disse. Men hvem bestemmer, hvilke ord og skrifter er hellige, og hvilke af dem formidler den sande og tidsløse visdom? Det gør selvfølgelig mennesker og mennesker er som bekendt fejlbarlige og har ofte deres skjulte agendaer, hvor opnåelsen af magt, indflydelse og penge er nogle af dem. At sætte et menneske på en piedestal og give vedkommende en eller anden åndelig titel og status er en farlig leg, som kan ende galt. Konstruktiv og berettiget kritik er på sin plads, også i forhold til åndelig litteratur og lærere.

Også i forhold til politiske magthavere burde det være normalt frit at kunne ytre sin mening, hvis disse går over grænsen og begynder at udvise diktatoriske tendenser. I vores dage viser det sig nu, at det er blevet strafbart at kritisere den politiske elite, hvilket jo er i direkte strid med de demokratiske principper.

Fordi nogle er blevet stemt på og valgt til at styre et land er det jo ikke ensbetydende med, at de kan gøre, hvad der passer dem uden at modtage deres vælgers konstruktive kritik. Og når magthaverne endda laver lovgivningen, der gør det strafbart at kritisere deres politiske beslutninger, har vi lige pludselig en situation, der direkte minder om et diktatur og det er en farlig situation for borgerne og deres rettigheder. Vores illusion om den demokratiske ideologis ufejlbarlighed brister ved denne sammenhæng og det er måske en del af vores læringsproces, at ikke lade sig manipulere til at tro blindt på magthaverne og alle mulige andre autoriteter, de har som vi kan se alle en agenda og den er tit vigtigere for dem end retfærdighed og sandhed.

At stille spørgsmålstegn ved alt, verificere idéer og informationer, er vores egen opgave, hvis vi vel at mærke ikke ønsker at havne som illusionens lette ofre. Det er let at overtage en ideologi ukritisk og på den måde give andre magt, mens det kræver en indsats i form af selvstændig tænkning at granske alt som bliver serveret for os, men gevinsten er til gengæld den, at vi gør os mentalt uafhængige af andres manipulerende indflydelse.

I krisetider åbnes vores øjne mere, for vi bliver rystet i vores grundvold og vi er nødt til at vågne op, da vores virkelighed vendes på hovedet. Det giver os dermed mulighed for at se tingene fra et andet perspektiv og indse, at nogle af vores hidtidige sandheder ikke er andet end forklædte illusioner. Sløret bliver løftet, illusioner afsløret i højere grad, vi kan nu befri os fra dem, men de giver ikke så let op. Lige om hjørnet venter der måske flere illusioner, men nu er vi blevet klogere og kan gennemskue dem lidt hurtigere. Målet er at blive befriet for alle ideologier, dogmer og illusioner, at simpelthen blive mentalt uafhængige af dem. 

Det var så lidt om et vigtigt emne, der vedrører alle mennesker, ikke mindst de som interesserer sig for de åndelige aspekter af livet, da dette område som sagt kan betegnes som værende en gråzone, hvor illusionen også her har stærkt fat i mange.

Hermed kan jeg kun opfordre alle til at være på vagt og tage afstand fra “åndelige” lærere, autoriteter og alle, der kanaliserer eller på anden måde formidler budskaber fra mestre, ærkeengle, engle og andre væsner og i stedet satse på den sunde fornuft mens man færdes i den hårde jordiske skole. Den nuværende krise hjælper os faktisk med i højere grad at blive vores egen autoritet. Ingen siger, at det er let at gå sin egen vej og ikke blot ukritisk kopiere andre, men det er muligt og det er som altid vores eget valg. 

Jeg håber, at alle passer godt på dem selv og ikke lader sig vikle for meget ind i forskellige illusoriske agendaer, der styrer vores verden i høj grad i disse krisetider. Lad os altid satse på at vælge sandheden fremfor tillokkende, udspekulerede illusioner, der lover os guld og grønne skove. Lad os blive ført af det ægte lys og ikke mindst sund fornuft, nu og for altid.

Reklame

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »