Spirituality

New Age heksene driver feel good spiritualitet.

New Age heksene driver den eklektiske spiritualitet

New Age heksene driver feel good spiritualitet og beskæftiger sig med okkulte områder. New Age omtales sommetider som værende en paraplybetegnelse for den forholdsvis nye form for religiøsitet eller spiritualitet, der resonerer især med mange kvinder i Vesten. New Age og dens tilhængere spreder en alternativ livsopfattelse som i sin form fjerner sig fra intellektet og den analytiske sans, og derfor er denne livsopfattelse regressiv og irrationel i forhold til menneskets nuværende udviklings stade.

Ofte blander new age-tilhængere østligt inspirerede elementer sammen med kulturkristendom, der efterhånden har erstattet den oprindelige og dogmatiske kristendom mange steder i den vestlige kristne verden. New age-tilhængere praktiserer ofte flere områder inden for New Age regi, der tager afstand fra både de religiøse og verdslige autoriteter.

De moderne hekse har på mange måder overtaget disse autoriteters domæne, da mange konsulterer vigtige livsbeslutninger med dem og de ånder, de formidler kontakten til via kanalisering eller clairvoyance. New Ages begyndelse som bevægelse kan dateres til 1968-revolutionen, hvor opgøret med autoriteter åbnede op for den altenative verden.

De moderne New Ages hekse

New Age heksene beskæftiger sig professionelt med okkulte områder såsom clairvoyance, kortspådomme, kanaliseringer og spiritisme, idet de kommunikerer med ånder og tilbyder afdødekontakter og healing til deres klienter. De gør alt det som ikke er tilladt inden for kristendommen og som i tidligere tider blev hårdt straffet af den kristne kirke. De moderne hekse spreder New Ages udogmatiske åndelighed og tager et godt honorar for deres okkulte tilbud.

Annonce.

New Age spiritualitet fremstår som en slags ny religion, eftersom den er sammenstykket af både elementer fra andre verdensreligioner, især hinduismen og buddhismen, men også andre forskellige alternative okkulte praksiser som clairvoyance, kanalisering, åndekontakt, healing og meget mere, der oftest tilbydes af kvinder.

Disse kvinder omtales i visse sammenhænge som moderne hekse, da de netop beskæftiger sig med det alternative som også er et synonym for New Age ligesom det spirituelle og det okkulte er. Wikipedia beskriver hekse på følgende måde: “Heksen praktiserer, eller siges at praktisere, magi. Heksen kan have kendskab til planternes og krystallers påståede egenskaber, naturånder, dæmoner, spådomskunst og andet fra den okkulte verden”

New Age repræsenterer mange okkulte elementer og henvender sig generelt til et ret bredt publikum, da den appellerer til det individualiserede menneske som netop ønsker større indflydelse med henblik på selv at kunne sammenstykke sin egen tro uden kirkelige og bibelske autoriteters indblanding.

Da der findes mange af den slags mennesker i Vesten, giver det gode vækstmuligheder for at New Age kan blomstre. Ved frit at vælge fra New Ages mange hylder og tilbud, skaber den enkelte person sin helt egen skræddersyede personlige tro, der passer til vedkommendes specifikke præferencer og overbevisninger. 

New Age spiritualitet karakteriseres nemlig ved dets fleksible og ikke mindst tolerante tagselvbord, hvor man tager det, som tiltaler én i modsætning til den etablerede kristne tro, hvor kirkelige og bibelske autoriteter bestemmer, hvad man skal tro på, og hvad man skal undgå. 

New Age heksene driver feel good spiritualitet. New Age tiltaler især mange kvinder, der f.eks. tror på, at krystaller kan bruges til at heale med. Foto Pexels.com.

New Age tiltaler især mange kvinder

Den fleksible tilgangsvinkel til tro som New Age repræsenterer tiltaler især mange kvinder, da de fleste i vore tider har et stort behov for frihed til at selv bestemme – nok som modspil til tidligere tiders kvindeundertrykkelse. 

Den moderne kvinde har nemlig ret høje forventninger til at kunne realisere sig selv inden for livets forskellige aspekter, herunder også at have frie hænder til at kunne udforske sin religiøsitet eller spiritualitet som det passer hende. I takt med, at den etablerede kristne religion mister mere og mere tag om sine tilhængere, åbnes der op for andre muligheder som udfylder den åndelige sult som den etablerede kirke efterlader. 

New Age tilbyder mange feel good elementer, der især resonerer med kvinders følelser og bløde værdier. Således har vi i dag både en kulturkristendom og New Age som de to vigtigste religiøse retninger i Vesten. 

Konservative kristne og ateister

Der findes selvfølgelig stadig konservative kristne som holder fast i den autoritære kirke og kristne tro og forsvarer dens dogmer som de ufejlbarlige religiøse sandheders sidste bastion. 

Annonce.

Ligesom der findes ateister som holder sig fra alt det som har noget med en hvilken som helst religion at gøre i kraft af deres ateistiske verdenssyn. Det er dog ikke altid, at hverken den kristne eller ateisten er klar over, at når vedkommende f.eks. dyrker yoga, så betrædes der en fremmed religiøs domæne, da yoga er en del af den hinduistiske religion og diverse yoga poses har en bestemt religiøs funktion i hinduismen. 

Det er ret typisk for den ukritiske og nyhedssøgende person at blive dybt fascineret af noget nyt, dog uden at gøre sig den mindste umage med at undersøge dets rødder. Det svarer til et lille barn som bliver betaget af noget som glimter i solen uden at ane, hvad det er, men brændende ønsker at få det. 

Yoga tiltrækker mange new age-tilhængere

Yoga er f.eks. ret udbredt blandt mange new age-tilhængere, men kun de færreste har sat sig ind i dets baggrund tilstrækkelig nok til at vide, hvorfor den dyrkes i hinduisme, hvor den har sine rødder. 

Praktiserende hinduer dyrker nemlig yoga som en religiøs praksis med et bestemt formål. Yogaens hinduistiske religiøse poses har til hensigt at bringe personen som dyrker dem i forening med den universelle energi, og dermed blive fri fra at skulle genfødes igen. 

Yoga betyder nemlig “at forene” og er stærkt forbundet med hinduismen, der slet ikke har noget at gøre med kristendommen. Den populære yoga er derfor et godt eksempel på, at elementer fra en anden verdensreligion kan trænge sig ind i en verden, hvor de egentlig slet ikke hører til. 

Kristendommen og hinduismen har vidt forskellige rødder og tankesystemer, der grundlæggende er uforenelige, men på trods af det, bliver nogle elementer fra begge verdener blandet sammen uden den mindste omtanke i New Age spiritualiteten. En new age-tilhænger ser således ikke noget forkert i, at man både fejrer de kristne helligdage, dyrker yoga og modtager vejledning fra de såkaldte spirituelle vejledere, guider eller afdøde via en clairvoyant. 

Kristendommen advarer mod spiritismen

Det skal siges, at i kristendommen er enhver form for åndekontakt ikke tilladt, ligesom det er ikke tilladt at dyrke andre religioner, men da New Age udøveren ikke følger nogen regler, risikerer vedkommende hurtigt at bringe sig selv på åndelige afveje. 

I Bibelen advares der tydeligt mod disse spiritistiske praksiser med at kontakte ånder; “Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden” (Det Nye Testamente, Johannes’ Første Brev, Kapitel 4, vers 1). Der er gode grunde til at tænke sig godt om inden man beslutter sig for at åbne sig for åndekontakt, men de moderne hekse nævner det ikke med et eneste ord. 

Annonce.

Stor åbenhed og manglende skelneevne

Stor åbenhed over for det spirituelle kombineret med manglende skelneevne karakteriserer de fleste new age-tilhængere, de har tendens til at tro på næsten alt mellem himmel og jord og miljøet er som tidligere nævnt overrepræsenteret af kvinder, der er tilbøjelige til at lade sig styre mere af deres følelser end sund fornuft. 

Den kommercialiserede New Age feel good spiritualitet tilbyder alt, hvad hjertet kan begære og det emotionelt polariserede menneske, der netop følger sit hjertes begær uden dybere omtanke, resonerer fint med dette og lader sig nemt indfange uden store forbehold. Intellektet og den sunde fornuft bliver lagt på hylden i denne sammenhæng og man suger til sig af alt det nye og spændende. Den kristne tro bliver erstattet eller suppleret med viden fra alverdens spirituelle bøger, kurser, workshops og alternative behandlinger, der sælger de vildeste idéer og koncepter. 

Jo mere åben man er over for det alternative, jo mere villig er man også til at spendere store beløb hos alskens selvbestaltede karismatiske spirituelle lærere, behandlere, clairvoyante, coaches og healere, der tilbyder alt, hvad hjertet kan begære, men alting har sin pris. Disse karismatiske personer, kursussteder og organisationer, lover guld og grønne skove, for f.eks. personlige kanaliserede budskaber fra diverse opstegne mestre og ærkeengle må vel betegnes som sådanne? 

Annonce.

Nysgerrighed som første skridt ind i det okkulte

Den individualistiske spirituelle søgen fører den nysgerrige igennem en stor labyrint, hvor kontakten med opstegne mestre, engle, ærkeengle, guddommelige vejledere, afdøde, guder, gudinder, ufoer, aliens, højere selv, sjælen, skytsånder, elementarvæsner, drager, enhjørninger, orakler og mange andre dyrkes ukritisk. 

I New Age miljøet er det nemlig populært at opsøge clairvoyante, medier, shamaner, intuitive, healer og andre alternative behandlere for at få kontakt til de nævnte væsner for at få spirituel vejledning, og dermed dybere selvindsigt, der skal hjælpe én med ens personlige og spirituelle udvikling. Det er i hvert fald, hvad mange new age-tilhængere tror på. Ofte er det primært kvinder, der opsøger mennesker som påstår, at de formidler disse kontakter. 

Det, at en ukritisk person tror på, at kontakten til alle mulige i den spirituelle verden lader sig gøre, opmuntrer hermed andre til at beskæftige sig med den slags og tjene penge på det og viceversa. Nysgerrigheden og åbenheden, samt svækket tilknytning til sin oprindelig tro og kirke, samt gyldne løfter driver folk ind i New Age. Tit er det som sagt især kvinder som interesserer sig for New Age og beskæftiger sig med det professionelt. 

Kvinder holder hjulene i gang i New Age foretagender

Og da de moderne hekses klienter ofte også er kvinder, er det derfor i hovedparten kvinder som holder hjulene i gang i de alternative, spirituelle New Age foretagender. Kvinders udprægede emotionelle og følelsesbetonede natur får i disse sammenhænge lov til at overtage frem for intellektet og den sunde fornuft, når de skal forholde sig til New Age og dens mange faldgruber. Når de udforsker det spirituelle med deres ukritiske tilgang kombineret med stor åbenhed over for det “spirituelle”, opfører de sig som børn i en slikbutik, der ønsker at smage på alt. Der stilles fra deres side sjældent kritiske spørgsmål og deres blinde tro på den spirituelle verden og dens autoriteter får lov til at bestemme. 

Annonce.

Den kristne kirke og de bibelske overleveringer mister hermed resterne af deres  autoritet til fordel for de okkulte, spiritualistiske og mediumistiske budskaber, der opfattes som værende mere interessante og værdifulde end den gamle kristne religion. 

Det spirituelle konsumerismes tagselvbord

Og når man først har fået smag for New Age livsstilen, skal der jo prøves alt, hvad den har at tilbyde, den trækker én ind som var det kviksand. 

I den vestlige verden er konsumerisme så udpræget, at den også omfatter det spirituelle område. Og inden man har fået set sig om, er man blevet trukket ind i en verden af healing, krystaller, alternativ medicin, kosttilskud, mantra, yoga, astrologi, tarot, numerologi, reinkarnation, karma, astralrejser, ascension, 5. dimension, Kristus bevidsthed, drømmetydning, meditation, psykometri, energifelter, hjertehealing, paranormale oplevelser, visualiseringer, clairvoyance, kanaliserede budskaber, afdødekontakt, vegetarisme, veganisme, row food, spirituel og personlig udvikling, håndlæsning, mindfulness, shamanisme, naturreligion, Wicca, kabbala, chakraer, elementer fra buddhisme og hinduisme, ufoer, aliens, englemennesker, stjernemennesker, indigobørn, krystalbørn, Feng Shui, essensolier, aurafotografering, hypnoterapi, regressionsterapier til tidligere liv, spådomme, indvielser, englekort, drømmefangere, pendulering, spirituel coaching, Reiki Healing, Vandmandens Tidsalder, Alice A. Bailey, Theta Healing, engle healing, NLP terapi, “Et kursus i mirakler”, auraudskiftning, DNA-ændring, aromaterapi, ritualer, ceremonier, hellige altre, hellig geometri, neopaganisme, enneagrammet, automatskrivning, trance, teosofi, antroposofi, scientology, manifestation, Martinus Kosmologi, okkultisme, shamanisme, feminine former for spiritualitet, elementarvæsner, energier og meget andet fra det store New Age univers. 

New Age er rummelig og eklektisk, nogen bliver afhængige af at søge svar på deres vigtige livsspørgsmål i Tarot eller andre kort som bruges til spådomme. Krystaller er også meget populære og bruges til at heale med af mange new age-tilhængere. Foto Pexels.com

Der kan hældes meget i den dybe gryde, hvorpå der står “New Age” og da New Age er rummelig og eklektisk, findes der altid noget for enhver smag. 

New Age tagselvbordet bugner af tillokkende tilbud til den spirituelt nysgerrige eller hungrende. Det skjulte og hemmelige venter kun på at blive afsløret, der loves så meget, at kun de færreste kan modstå fristelsen, når de kommer i forbindelse med New Age. Der loves healinger i samarbejde med opstegne mestre og ærkeengle, velstand ved brug af manifestation og loven om tiltrækning, masser af succes, men først skal man selvfølgelig købe en dyr clairvoyance sitting, deltage i et dyrt kursus eller en workshop og læse en hel masse spirituelle bøger. 

New Age som livsstil

Og inden man har set sig om, er man blevet godt og grundigt hjernevasket med “hemmelig spirituel viden” og løber som en hamster i hamsterhjulet på jagt efter endnu mere spirituel viden, flere kurser, flere workshops, flere bøger, for man er overbevidst om, at det er, hvad der skal til, for at man bliver endnu mere oplyst og mere spirituel. 

Der er for manges vedkommende således tale om en skrue uden ende, en blind gyde, en glamour, kort sagt en falsk vej, der ingen vegne fører. 

Hamsteren i løbehjulet kommer heller ingen vegne, det gør new ageren heller ikke på trods af den store indsats og evige stræben efter at udvikle sig spirituelt og få en dybere selvindsigt. 

Annonce.

New Age bliver til en livsstil for mange, man søger konstant ny spirituel viden at fylde sig med, men det er som om der er en indre tomhed som aldrig kan udfyldes. 

New Age formår at formidle viden og sælge ideer som i virkeligheden ikke fremmer ens udvikling, men til gengæld tømmer ens pengepung og man fyldes i virkeligheden med værdiløs viden. Det er ligesom med fast food, man bliver aldrig helt mæt af det, det er jo svært at blive mæt, når man fylder sig med tomme kalorier. På samme måde er det med New Age, man bliver aldrig mæt af sin søgen. 

Spiritualitet i stedet for den sunde fornuft

New Age sælger sandslotte og luftkasteller og mennesker som ikke lader sig styre af sund fornuft og har god skelneevne, har tendens til at tro, at de får noget unikt, fordi det er pakket ind i en attraktiv glitrende emballage, men det er som bekendt ikke alt som glimter der er guld. 

Som sagt er det oftest kvinder, der bliver viklet ind i New Ages grådige net. Det er dog sjældent, at kvinder som har et grundlægggende godt liv bliver interesseret i at opsøge New Age verdenen i form af clairvoyante, astrologer eller lignende, men også de risikerer at komme i berøring med New Age verdenen f.eks. via yoga eller mindfulness. 

Det er forskelligt og individuelt hvilken dør man kommer til at stifte bekendtskab med i New Age og ofte bruges betegnelsen “New Age” slet ikke, da det efterhånden har en negativ klang. I stedet tales der om det spirituelle og alternative. Ikke desto mindre blomstrer New Age industrien og interessen for dens spiritualitet er ret stor. 

Clairvoyante og alternative behandlere

Når man f.eks. googler “ clairvoyant” dukker der en stor mængde af tilbud op, hvilket nok skyldes, at der i dag uddannes clairvoyante på private clairvoyanceskoler. Eftersom der er tale om private alternative uddannelser bliver der ikke ført noget offentlig tilsyn med hverken undervisningsindholdet eller eksaminationsformen, og derfor er der tale om en gråzone, hvor en gennemført uddannelse ikke er retvisende for, hvad der kan forventes af den clairvoyantes kunnen. Dette gælder også alternative private kurser og uddannelser inden for healing, astrologi, numerologi og lignende. 

Annonce.

Den alternative New Age verden med dens mange diverse behandlere og undervisere er under alle omstændigheder en gråzone. Det er en verden, hvor der ikke gives nogen garantier for noget som helst. Da disse kurser og uddannelser heller ikke er helt billige og i forhold til, at de ikke er godkendte af undervisningsministeriet, kan det være spild af tid og penge at investere i dem. 

Men mange er allerede er blevet forført af New Age og arbejder endda professionelt inden for dets univers. 

Den alternative lukrative business

Lad os nu se på, hvad der helt konkret tilbydes ved at google “clairvoyance” og kikke på nogle tilfældigt udvalgte steder og deres tilbud som en stikprøve. 

Det viser sig hurtigt, at vi her har at gøre med et område, hvor det er kvinder som dominerer og deres tilbud består i hovedparten af clairvoyance både ved fysisk fremmøde, men også telefonisk og skriftligt, hvis man foretrækker det. 

Nogle af dem lover i den sammenhæng, at clairvoyancen vil give klienten en indre ro, mere harmoni og mulighed for at slippe blokeringer og forhindringer, der forhindrer et liv i glæde. De kikker også ind i fremtiden dvs. laver fremtidsspådomme for klienten. 

Annonce.

Vi får også at vide, at de spørgsmål som klienterne typisk søger svar på, er emner der oftest vedrører parforhold, familie, job, økonomi, uddannelse, personlig udvikling, spiritualitet, helbred, kriser og sorg. 

Mange af disse emner er en naturlig del af menneskers liv og burde normalt ikke kræve assistance fra den okkulte verden, men enten en læge eller psykolog, hvis man døjer med dårligt helbred eller har psykologiske udfordringer. 

Priserne for clairvoyancen ved fysisk fremmøde koster fra 1.600 kr. afhængigt af dens længde, hvilket ikke kan siges at være billigt. Der er også mulighed hos nogle for telefonisk eller skriftlig clairvoyance. Til sammenligning koster en samtale hos en psykolog uden lægehenvisning ca. 1.300 kr. 

Dyr healing i stedet for gratis lægebesøg

Derudover tilbyder de clairvoyante også healing, oftest er det Reiki Healing, men også Trance Healing som er decideret mediumisme eller spiritisme. Priserne for healing kan ligge på ca. 1.000 kr. for første gang, men det kræver, at man typisk har brug for flere gange for at få den ønskede effekt, det er, hvad healere påstår. 

Generelt er disse kvinders tilbud ret dyre og når man har det i baghovedet, at der ikke gives nogen garantier, samt af det som tilbydes ligger inden for en gråzone. 

Annonce.

Reiki Healings store popularitet i Vesten

Her kan der knyttes et par ord vedrørende Reiki Healing som er en energi healing ved brug af Reiki symboler, der fungerer som døråbner til forskellige niveauer af energi. Denne energi kan opleves som en slags vibration. Ligesom med andre former for healing, findes der ingen videnskabelig dokumenteret helbredende effekt, da klienterne ofte vender tilbage for at få mere, hvilket måske kan skyldes, at man på en eller anden måde kan gøre sig afhængig af den, og derfor er der en god grund til at være påpasselig. 

Healere har generelt ingen dokumentation for, at de kan helbrede ved hjælp af healing. Det er heller ikke billigt og hvis man har problemer med helbredet burde man først og fremmest opsøge sin egen læge i stedet for den alternative verden. 

Reiki Healings vej til den vestlige kristne verden

Nogle af de clairvoyante oplyser på deres hjemmesider, at Reiki er en flere tusinde år gammel healingteknik stiftet af dr. Mikao Usui (1865-1926). 

Dertil kan det tilføjes, at japaneren Mikao Usui ikke var læge, så det er ukorrekt at titulere ham som “dr.” dvs. doktor. Mikao Usui har ikke gået på noget universitet overhovedet. 

Det er dog korrekt, at han er faderen til Reiki som er blevet bragt fra Japan til Hawaii af en japansk-amerikansk kvinde ved navn Hawayo Hiromi Takata (1900-1980). 

Hiromi Takata var Reiki master og hun blev uddannet af en anden Reiki master Chujiro Hayashi som selv var blevet uddannet af selve Mikao Usuis. 

Hawayo Hiromi Takata bragte Reiki Healing til Hawaii i 1930’erne med Mikao Usuis velsignelse. 

Hawayo Takata gjorde det dog under falske forudsætninger, idet hun digtede en historie om, at der var en forbindelse mellem Reiki Healing og Jesus Kristus, hun gjorde det for at gøre Reiki tiltrækkende for den vestlige verden. 

Hawayo Takata præsenterede desuden Mikao Usui for den vestlige verden som værende dekan for en kristen skole, men det var heller ikke sandt. 

Således blev Reiki Healing koblet til kristendommen, på trods af, at den har rødder i buddhismen. Mikao Usui fik ideén til at skabe Reiki Healing fra “Tantra of the Lightning Flash Medicine Buddha”, en buddhistisk religiøs bog. Og de symboler som der bruges i Reiki fik han via nogle visioner mens han var i færd med at meditere.

Hawayo Hiromi Takata har påstået, at Jesus Kristus brugte Reiki Healing og det er også på baggrund af hendes opdigtede historier, at New Age laver koblinger mellem Jesus Kristus og Reiki, men der er intet hold i det, det står ingen steder i Bibelen, at Jesus har brugt Reiki til at helbrede de syge. 

Annonce.

Således lykkedes det denne kvinde at introducere og sprede Reiki Healing i Vesten på et tidspunkt, hvor den kristne kirke stadig havde stor autoritet. Selv i Hawaii i 1930erne var det umuligt at promovere elementer fra buddhismen, men på grund af Hawayo Hiromis falske kobling af Reiki Healing til Jesus Kristus, var det lykkedes hende at smugle den ind i den kristne verden.

Reiki Healing har absolut intet med kristendommen at gøre, og ifølge de retroende kristne, er det blasfemi, når man praktiserer Reiki Healing med dens rødder i buddhismen.

Moderne hekse praktiserer afdødekontakter

For at vende tilbage til de moderne hekse, så tilbyder de også afdødekontakt, også til høje priser, samt tarotkortlæsning eller englekortlæsning. 

Nogle af dem har også regression og husrensning dvs. uddrivelse af ånder blandt deres tilbud. 

Det er derfor ikke helt ved siden af at sige, at alle disse tilbud befinder sig i en okkult gråzone, da klienterne modtager noget, der hører til i det tågede “spirituelle” univers, men de høje priser er helt reelle. Der sælges desuden også kurser, workshops, e-bøger og meget andet. 

Disse kvinder kan siges at være ret driftige i deres stærkt kommercialiserede spirituelle New Age businesses og de omtales som moderne hekse af det konservative kristne miljø som ligefrem advarer imod den slags moderne hekseri. 

Heksene er tilbage og de arbejder professionelt med det okkulte. Foto Pexels.com.

Kristendommen advarer mod kontakt med ånder

Ifølge kristendommen er enhver kontakt med ånder nemlig strengt forbudt, idet ingen er i stand til at gennemskue, hvem der i virkeligheden kommunikeres med. Dette står også i Bibelen, men eftersom ingen læser den, er det heller ikke almen viden. 

Intet menneske, heller ikke en clairvoyant eller et medium er i virkeligheden i stand til at identificere ånders sande identitet, og derfor er blandt andet afdødekontakt, samt enhver anden form for kontakt med ånder ikke tilladt, ifølge kristendommen, men også ifølge den sunde fornuft. 

Som vi kan huske det fra historien, blev hekse forfulgt for bl.a. at bryde de kristne påbud, der siger, at det er forbudt at kommunikere med ånder og beskæftige sig med okkultisme. 

De driftige hekse er tilbage

Men heksene er tilbage og de er endda meget driftige i New Age verdenen. 

Vore tiders moderne hekse er almindelige pæne kvinder, der ernærer sig helt lovligt ved at udøve New Age hekseriet, idet de formidler åndekontakter, bruger clairvoyance, spår i kort og udøver healing. 

De moderne hekse har nu fået helt frie tøjler, så de kan slå sig løs og kan sprede mange tillokkende illusioner i form af diverse clairvoyante formidlinger til deres klienter, kanaliserede budskaber, mediumistiske healinger og andre alternative behandlinger, der kun fører mange ukritiske mennesker på åndelig afveje og fanger dem i det New Age glamourøse net. 

Det kan derfor betale sig at bruge sit intellekt og sunde fornuft i mødet med New Age universet og dens spind. Mange lader sig fortrylle af New Age og dens illusoriske og glamourøse ydre og mange mister også deres sande åndelighed og forvilder sig i New Age labyrinter i blind tro på, at de har fundet guldet. Men det som man finder er ofte ikke guldet, det meste af det er ikke andet end blot varm luft. 

Det er op til den enkelte at træffe sine valg. New Age frister med mange lovende tilbud, men det er altid fornuftigt at først gøre sig nogle seriøse overvejelser før man begynder at flirte med det nye og ukendte i jagten på en dybere selvindsigt og ny spiritualitet. 

Annonce.

Heksene frister med deres okkulte tilbud

De moderne hekse frister med deres okkultistiske New Age tilbud via deres profesionelle og æstetiske fremtrædende hjemmesider, således, at en uvidende person ikke fatter mistanke til, at der her er tale om en åben dør direkte til New Age, hvis man vel at mærke lader sig friste og bidder på på grund af sin nysgerrighed eller uvidenhed eller simpelthen naivitet. 

På vegne af de moderne hekse kan man glædes over, at vi lever i en verden fri for ubarmhjertige forfølgelser af hekse. 

Men fordi deres virken ikke bliver taget under kritisk lup, er der heller ingen grund til at flirte med New Age via disse kvinder, der bedriver hekseri pakket ind i moderne New Age glitrende spiritualitet. 

Man kan kun håbe, at de kvinder som professionelt beskæftiger sig med clairvoyance, kanalisering, afdødekontakt, healing og lignede, gør det i god tror og simpelthen ikke er klar over, at de i virkeligheden beskæftiger sig med okkultisme og hekseri. Man må også håbe, at de en dag vil komme til fornuft og bliver klare over, hvad de egentlige beskæftiger sig med, da deres ageren bringer andre på åndelig afveje og direkte i hænderne på New Age og dens mange illusioner.

Input til indlægget

Kommentarer og konstruktiv kritik til dette indlæg modtages gerne, og hvis du som læser fik nytte af dette indlæg, er du hjertelig velkommen til at dele det med andre. Du kan også opmuntre Zophia med en kop kaffe HER som tak for indsatsen med at lave dette indlæg og som motivation til at skrive flere.

På forhånd hjertelig tak.

Zophia

Klik på billedet for at opmuntre Zophia med en kop kaffe. Tak:-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »